13 – 15 października 2021 r.,

Hotel Crocus****, Zakopane

XII Warsztaty Emisyjne
pod patronatem PSLE

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

Dlaczego warto?

To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych

Warsztaty Emisyjne to forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.

Zależy nam na tym, aby przekazać naszym Klientom wiedzę na temat pomiarów, co będzie skutkować lepszym zrozumieniem wymagań i pozwoli prawidłowo formułować zapytania ofertowe, a w efekcie otrzymaniem porównywalnych ze sobą ofert

Jako Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych śledzimy na bieżąco wszelkie nowości normatywne i prawne. Zgłaszamy swoje uwag i spostrzeżenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacyjnego oraz Stowarzyszeń branżowych. Dzięki temu rośnie świadomość trudności jakie stoją przez przemysłem i laboratoriami w zakresie pomiarów.

Biorąc udział w XII Warsztatach Emisyjnych:

Rozwiejesz wątpliwości – Kiedy warunki uznania granicznych wielkości emisji (GWE) za osiągnięte. Jak postępować z niepewnościami pomiarowymi, czy mogą być uwzględniane przy ocenie uznania granicznych wielkości emisji za dotrzymane.

Poznasz swoje obowiązki w zakresie nowych wymagań monitoringowych emisji zanieczyszczeń do powietrza jakie wprowadziły konkluzje BAT i polskie rozporządzenia 2020 i 2021 oraz normy.

Zdobędziesz wiedzę na temat typów i metod pomiarów gwarancyjnych oraz jak należy przygotowania obiektu i laboratorium do badań.

Uzyskasz informację o nowych doświadczeniach z eksploatacji instalacji po wejściu w życie konkluzji BAT

Dowiesz się jakie wymagania powinno spełniać laboratorium wykonujące pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z konkluzjami BAT

Poznasz jakie kompetencje leżą po stronie instytucji kontrolujących i wydających pozwolenia w zakresie nadzoru nad AMS-ami.

Prelegenci Warszatów Nasi Eksperci

9:00

Rozpoczęcie XII Warsztatów Emisyjnych

9:00 - 12:00

Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT

 • Ocena dotrzymania/przekroczenia standardów emisyjnych i BAT AELs na podstawie rejestrowanych danych w systemach monitoringu oraz na podstawie pomiarów okresowych.
 • Oddanie do eksploatacji nowej instalacji w świetle POŚ i innych wymagań prawnych – czas rozruchu, praca eksploatacyjna i kryteria uznania za pracę w eksploatacji.

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:00

Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT

 • Polskie Standardy emisyjne, a BAT AELs
 • Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny.

12:00 - 13:00

Przedstawiciel Inspekcji OŚ

 • Uprawnienia kontrolne Wioś w zakresie realizacji wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody oraz normy PN-EN 14181:2015

13:00 - 14:00

  Przerwa obiadowa

14:00 - 16:00

Elwira Chmielowiec-Karpowicz

 • Problematyka realizacji wymagań normy PN-EN 14181:2015 na obiektach przemysłowych.
 • Między innymi porozmawiamy o problemach:
  - wymagane terminy realizacji procedur  QAL2 i AST,
  -  źródła szczytowe – ponowne QAL2 czy może wystarczy AST?
  - niedyspozycyjność systemów do badań w świetle Rozporządzenia Ministra Klimatu W sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji  –jaka ich ilość jest dopuszczalna i jak ją liczyć?
  - Problemy związane z określeniem niepewności pomiaru systemu monitoringu -jak  ją określić i jak to wpłynie na ocenę dopuszczalnych wartości emisji ?
 • Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny.

9:00 - 11:00

Eugeniusz Głowacki

Problemy w realizacji pomiarów dla Systemów Monitoringu Ciągłego będące konsekwencja wprowadzenia nowych standardów emisyjnych przez konkluzje BAT.

 • Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny.

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:30

Janusz Gogół, Gerard Jarecki

System kontroli emisji zanieczyszczeń MIKROS - nowe wyzwania w aspekcie wymogów prawnych.

 • Czym jest MIKROS i główne jego cechy.
 • Baza systemu MIKROS v14 - stacje przetwarzające i operatorskie.
 • Nowe i unowocześnione moduły systemu:
  - Raporty rozliczeniowe,
  - Badania QAL-2 i AST,
  - Integracja z arkuszem kalkulacyjnym,
  - Wspomaganie procedury QAL-3,
  - Rejestracja zmian,
  - Zmiana statusów, praca bez sprawnych urządzeń ochronnych.
 • Podsumowanie.

12:30 – 13:30

Tadeusz Hudyma

 • Bieżąca i okresowa kontrola jakości AMS dotycząca pomiarów stężenia masowego pyłu i strumienia objętości gazu, w aspekcie wymagań norm PN-EN 13284-2:2018 i PN-EN ISO 16911-2:2013
 • Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny.

13:30 - 14:30

Przerwa obiadowa

14:30 - 15:30

Grzegorz Ulikowski

 • Metody pomiarowe zanieczyszczeń emitowanych do powietrza używane w pomiarach okresowych i w pomiarach dla systemów monitoringu ciągłego.
 • Niepewność pomiaru, granice oznaczalności, zasady oceny standardu emisyjnego na podstawie wyników uzyskanych w trakcie tych pomiarów.
 • Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny.

09:00 - 09:45

Marek Grzesiuk

POMIARY TECHNOLOGICZNE A MONITORING EMISJI W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT

 • Oprogramowanie do DASH do CEM-s - Certyfikacja, Envag
 • Norma na systemy informatyczne (Komputery emisyjne) – wymagania normy
  w stosunku do istniejących systemów, certyfikacja oprogramowania, czas na dostosowanie się i wdrożenie.
 • Nowe inwestycje w zakładach w związku ze zbliżającym się wdrożeniem konkluzji BAT dla spalarni

9:45 - 10:30

Anna Palewicz

 • Procedura QAL3 w AMS
 • Wyzwania związane z wykonywaniem procedury QAL3, wynikające z:
  - trudność wykonania dla substancji wysoko reaktywnych;
  - czas potrzebny na wykonanie QAL3 a dyspozycyjność systemu;
  - QAL3 w pomiarze FTIR;
  - QAL3 w pomiar rtęci.

10:30-11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

Łukasz Bratek

 

Pomiary emisji gazów odlotowych „Pomiary gwarancyjne” – od przygotowania sprzętu do sprawozdania z pomiarów gwarancyjnych.

 • Typy pomiarów gwarancyjnych.
 • Kiedy zapadają decyzje zgodnie z jakimi metodami będą wykonywane pomiary gwarancyjne.
 • Jak laboratorium powinno przygotować się do prawidłowego wykonania pomiaru gwarancyjnego ?
 • Jak powinien być przygotowany obiekt pomiarowy do pomiarów gwarancyjnych ?
 • Jakie działania powinno podjąć laboratorium, gdy znajdzie się już na obiekcie?
 • Jakie działania są ważne, gdy należy pobrać różne próbki (szeroki zakres pomiarów gwarancyjnych) ?
 • Na czym polega dalszy ciąg badań gwarancyjnych już w laboratorium, aż do powstania raportu z badań.

12:30

Zakończenie XII Warsztatów Emisyjnych.

13:00

Obiad

HOTEL Hotel Crocus****

Hotel

W tym roku będziemy Państwa gościć w Hotelu Crocus w Zakopanem

Hotel Crocus**** to elegancki i nowoczesny obiekt położony w samym centrum Zakopanego, w okolicy skoczni narciarskich oraz drogi do Kuźnic i kolejki na Kasprowy Wierch. Hotel świetnie łączy tradycję z nowoczesnością zapewniając wysoki standard usług. Dzięki dogodnej lokalizacji, z widokami na malownicze pasma górskie Tatr, to doskonała baza wypadowa zarówno dla miłośników zimowego szaleństwa jak i górskich wycieczek.

Ceny Wybierz dogodną opcje udziału w Warsztatach:

2320

50/50

Cena regularna 2320 zł obowiązuje od 1 września 2021 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie

zgłoś udział

2950

50/50

Cena regularna 2950 zł obowiązuje od 1 września 2021 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.

zgłoś udział

Blog Ekspercki Z Najlepszymi dla Najlepszych!

http://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Pomiarowiec – co to znaczy ? Jak zostać pomiarowcem w Polsce ?

Przed Państwem jedenastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

http://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Zawód pomiarowca. Jakie trudności trzeba pokochać aby go wykonywać?

Przed Państwem dwudziesty siódmy odcinek naszego cyklu Rozmowa z...,

http://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Pomiary emisji gazów odlotowych - od przygotowania sprzętu do wyników badań

Przed Państwem osiemnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

http://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Przegląd - poniekąd historyczny o grawimetrycznych pyłomierzach produkcji krajowej

Przed Państwem piętnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w

Więcej informacji Kontakt z Nami

Bądź na bieżąco Zapisz się do newslettera już dziś!