Hotel Artus***, Karpacz

16-19 października 2023 r.,

 

XIV Warsztaty Emisyjne
pod patronatem PSLE

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

Konferencja połączona z wizytą studyjną w Elektrowni Turów

Dlaczego warto?

To już XIV Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych

Warsztaty Emisyjne to forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.

Zależy nam na tym, aby przekazać naszym Klientom wiedzę na temat pomiarów, co będzie skutkować lepszym zrozumieniem wymagań i pozwoli prawidłowo formułować zapytania ofertowe, a w efekcie otrzymaniem porównywalnych ze sobą ofert

Jako Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych śledzimy na bieżąco wszelkie nowości normatywne i prawne. Zgłaszamy swoje uwag i spostrzeżenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacyjnego oraz Stowarzyszeń branżowych. Dzięki temu rośnie świadomość trudności jakie stoją przez przemysłem i laboratoriami w zakresie pomiarów.

Biorąc udział w XIV Warsztatach Emisyjnych:

Poznasz aktualne i planowane (Nowa Dyrektywa IED) wymagania prawne prowadzenia monitoringu ciągłego emisji zanieczyszczeń do powietrza, a w tym między innymi: jak należy liczyć niepewność dla tego typu pomiarów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska.

Dowiesz się, jak udowodnić stabilne poziomy emisji dla substancji wymienionych w Konkluzjach BAT, aby móc ograniczyć monitoring tej substancji.

Dowiesz się w jaki, sposób niepewność wskazań AMS zamontowanych w systemach ciągłych pomiarów wpływa na ocenę dotrzymania dopuszczalnych wartości.

Przeanalizujemy wspólnie spójność lub brak spójności w wykorzystaniu niepewności AMS w poszczególnych procedurach nadzoru nad utrzymaniem właściwej jakości wskazań systemów monitoringu ciągłego (QAL1, QAL2, QAL3, AST).

Poznasz specyfikę ciągłego pomiaru rtęci oraz role i znaczenie testów funkcjonalności dla tego typu pomiarów.

Poznasz kryteria doboru aparatury pomiarowej w celu dostosowania jej do warunków eksploatacji, aby prowadzone pomiary były optymalne.

Obecnie obiekty energetyczne stają przed koniecznością wyboru paliwa, które zastąpi węgiel. Powstaje wiele jednostek gazowych, część decyduje się na kotły biomasowe lub spalanie lub współspalanie odpadów. W aspekcie systemów ciągłego monitoringu emisji każde z tych paliw niesie osobne wyzwania (np. bardzo niskie stężenia, „tracone” składniki rozpuszczalne w wodzie):

Dowiesz się, jak dobrać zakresy i odpowiednią metodę pomiarową dla różnych rodzajów paliw.

Uzyskasz wiedzę, na temat najczęściej popełnianych błędów w układach poboru i przygotowania próbki i możliwości ich naprawy bez konieczności wymiany całego systemu.

Dowiesz się, na co zwrócić uwagę przy doborze AMS dla każdego z rodzajów paliw.

Poznasz wymagania normy PN-EN 15267-4 oraz innych norm do pomiarów referencyjnych oraz czy równoważność metod pomiarowych jest możliwa do zastosowania.

Poznasz zagadnienia wiarygodności analizatorów i zalecanych działań, tak aby ta wiarygodność pozostawała na odpowiednim poziomie,

Dowiesz się, o dyspozycyjności analizatorów i zapewnieniu poziomu serwisu predykcyjnego z pomocą dedykowanego oprogramowania.

Program Warsztatów Harmonogram

9:00
speaker-1

Magdalena Dziewa

Magdalena Dziewa 

Rozpoczęcie XIV Warsztatów Emisyjnych pod patronatem PSLE

9:00 - 10:30
speaker-1

Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski

Niepewności pomiarowe dla Systemów pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przeprowadzenie dowodu procesu stabilności emisji dla substancji wskazanych w konkluzjach BAT w celu otrzymania przedmiotowego pozwolenia.

Nowa Dyrektywa IED – projektowane zmiany i terminy wdrożenia

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:00
speaker-1

Piotr Burmistrz

Prof. Piotr Burmistrz

Statystyka jako narzędzie w udowadnianiu stabilności emisji substancji wskazanych w konkluzjach BAT

12:00 - 13:00
speaker-1

Elwira Chmielowiec-Karpowicz

Elwira Chmielowiec

Niepewność AMS i konsekwencje jej zastosowania na różnych etapach utrzymania jakości wskazań. Wpływ sposobu przeprowadzenia Procedury QAL2 na wyznaczoną indywidualną wartość niepewności.
- dobór AMS, a dopuszczalna niepewność
- procedura QAL2 - niepewność jako kryterium akceptacji uzyskanej krzywej kalibracyjnej .
- procedura QAL2 - wyznaczenie indywidualnej niepewności dla obiektu – wartości wykorzystywanej do oceny dotrzymania wartości dopuszczalnej .
- procedura AST - niepewność jako kryterium prawidłowości działania systemu.
- procedura QAL3- niepewność wykorzystywana do bieżącego nadzoru nad AMS.

13:00 - 13:45

  Przerwa obiadowa

13:45 - 14:45
speaker-1

Eugeniusz Głowacki

Eugeniusz Głowacki

Rola i znaczenie testów funkcjonalności, w szczególności w kontroli przepływu, wilgotności i pomiarów ciągłych rtęci,

14:45 - 15:30
speaker-1

Grzegorz Werner

Grzegorz Werner

Zasady prawidłowego doboru aparatury pomiarowej do warunków eksploatacyjnych.
Warunki eksploatacyjne, a co za tym idzie parametry spalin determinują wymagania dla prawidłowego doboru aparatury pomiarowej. Aspekty techniczne i ekonomiczne.

Przykłady braku zachowania zasad fundamentalnych stanowią potrzebę analizy pod względem spójności z wymaganiami oraz określenia wpływu na finalny wynik pomiaru.

15:30 - 16:00
speaker-1

Edward Sucharda

Edward Sucharda

Zakresy i niepewności w CEMS.

Jak dobierać zakresy pomiarowe.

Przykłady i możliwości optymalizacji.

9:00 - 20:00

Wizyta studyjna.
Zwiększenie dyspozycyjności AMS, zapewnienie bezpieczeństwo pracy systemów AMS

PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia

 

08:30 - 09:10
speaker-1

Anna Palewicz-Łagojda

Anna Palewicz-Łagojda

Systemy ciągłego monitoringu emisji a różne rodzaje paliw - wyzwania, optymalizacja rozwiązań, najczęściej popełniane błędy
- węgiel
- biomasa
- RDF
- odpady komunalne, przemysłowe (spalarnie)
- gaz ziemny

09:10 - 09:30
speaker-1

Marcin Szczygłów

Nowoczesne, przenośne systemy pomiarowe zgodne z normą PN-EN 15267-4 - SK-Elektronik UPAS-PT, Gasmet GT6000 Mobilis -  promocja produktów wśród laboratoriów pomiarowych.

09:30 - 10:00
speaker-1

Sylwia Bogdziun

Zwiększenie niezawodności i dyspozycyjności systemów analitycznych za pomocą dedykowanego oprogramowania – Siemens Analyzer System Manager oraz SITRANS AID IQ"

10:00 - 10:30

Przerwa kawowa

10:30 - 10:50
speaker-1

Łukasz Szewczyk

speaker-2

Patrycja Wrońska

Wymagania prawne dyspozycyjności systemu AMS, liczniki niesprawności.

10:50 - 11:30
speaker-1

Tomasz Augustyn

Dzisiejsze oczekiwania wobec systemów pomiarowych CEMS to już nie jest tylko dostarczenie wyniku i spełnienie podstawowych wymogów prawnych. Coraz częściej wymogi współczesności powodują, że coraz bardziej kluczowe stają się takie kwestie jak:

  • Niezawodność urządzeń i systemów – gwarancja zapewnienia nieprzerwanej pracy w każdej (nawet awaryjnej) sytuacji,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa danych – zarówno przed ich utratą, ale także przed nieuprawnionym dostępem – wszak awarie bądź też ataki na systemy informatyczne stają się już niemal powszechnością, (a o ilu z nich nawet nie wiemy?)
  • Zapewnienie efektywnej komunikacji z systemem – czy można to zapewnić w sposób efektywny, a jednocześnie bezpieczny i zgodny z wytycznymi korporacyjnymi zakładu pracy?
  • Zapewnienie zdalnego nadzoru – czy i jak można w łatwy sposób pozyskać wiedzę o aktualnej kondycji technicznej systemu pomiarowego? Czy można to zrobić zdalnie? Czy jest już możliwa do wdrożenia koncepcja zdalnego nadzoru i zarządzania całą flotą systemów CEMS?

A jak wyglądałaby zdalna obsługa systemów CEMS rozproszonych po całym kraju z jednej wybranej, centralnej lokalizacji? Czy i na jakich warunkach jest to już dziś możliwe?

Wszystkie te kwestie stają się jeszcze bardziej widoczne w obliczu braku na rynku wykwalifikowanych kadr lub też ograniczonego do nich dostępu, stale rosnących kosztów obsługi i serwisów świadczonych przez podmioty zewnętrzne, długiego oczekiwania na dostępność potrzebnych elementów i części zamiennych, czy wreszcie przeciągające się procedury przetargowe i zakupowe.

Jak sobie radzić z tymi wyzwaniami i jakie środki zaradcze można zawczasu podjąć aby być gotowym na trudne sytuacje albo najlepiej jak w ogóle ich uniknąć?

11:30
speaker-1

Magdalena Dziewa

Zakończenie XIV Warsztatów Emisyjnych.

12:00

Obiad

Ceny Wybierz dogodną opcje udziału w Warsztatach:

ZAKWATEROWANIE W POKOJU 2 OS.

ZAKWATEROWANIE W POKOJU 2 OS.

3050

50/50

Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 2-osobowym.

zgłoś udział

ZAKWATEROWANIE W POKOJU 2 OS.
ZAKWATEROWANIE W POKOJU 1 OS.

ZAKWATEROWANIE W POKOJU 1 OS.

3500

50/50

Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.

zgłoś udział

ZAKWATEROWANIE W POKOJU 1 OS.

Prelegenci Warszatów Nasi Eksperci

Blog Ekspercki Rozmowy z Ekspertami

Blog Ekspercki Z Najlepszymi dla Najlepszych!

https://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Pomiarowiec – co to znaczy ? Jak zostać pomiarowcem w Polsce ?

Przed Państwem jedenastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

https://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Zawód pomiarowca. Jakie trudności trzeba pokochać aby go wykonywać?

Przed Państwem dwudziesty siódmy odcinek naszego cyklu Rozmowa z...,

https://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Pomiary emisji gazów odlotowych - od przygotowania sprzętu do wyników badań

Przed Państwem osiemnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

https://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Przegląd - poniekąd historyczny o grawimetrycznych pyłomierzach produkcji krajowej

Przed Państwem piętnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w

Więcej informacji Kontakt z Nami

Bądź na bieżąco Zapisz się do newslettera już dziś!