Hotel Victoria***, Lublin

19 – 21 października 2022 r.,

 

XIII Warsztaty Emisyjne
pod patronatem PSLE

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

Dlaczego warto?

To już XIII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych

Warsztaty Emisyjne to forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.

Zależy nam na tym, aby przekazać naszym Klientom wiedzę na temat pomiarów, co będzie skutkować lepszym zrozumieniem wymagań i pozwoli prawidłowo formułować zapytania ofertowe, a w efekcie otrzymaniem porównywalnych ze sobą ofert

Jako Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych śledzimy na bieżąco wszelkie nowości normatywne i prawne. Zgłaszamy swoje uwag i spostrzeżenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacyjnego oraz Stowarzyszeń branżowych. Dzięki temu rośnie świadomość trudności jakie stoją przez przemysłem i laboratoriami w zakresie pomiarów.

Biorąc udział w XIII Warsztatach Emisyjnych:

Rozwiejesz wątpliwości, kiedy warunki uznania granicznych wielkości emisji (GWE) są osiągnięte. Jak postępować z niepewnościami pomiarowymi, czy mogą być uwzględniane przy ocenie uznania granicznych wielkości emisji za dotrzymane

Poznasz, jakie kompetencje leżą po stronie instytucji kontrolujących i wydających pozwolenia w zakresie nadzoru nad AMS-ami. Jak prowadzić urządzenia pomiarowe i instalację, aby być dobrze przygotowanym na kontrolę WIOŚ.

Dowiesz się, jakie wymagania wprowadza nowa norma EN 17255 oraz jak należy się przygotować do jej wdrożenia.

Poznasz, swoje obowiązki w zakresie nowych wymagań monitoringowych emisji zanieczyszczeń do powietrza jakie wprowadziły konkluzje BAT, polskie rozporządzenia MKIŚ oraz normy.

Zdobędziesz wiedzę, na temat warunków eksploatacji urządzeń pomiarowych i urządzeń ochrony środowiska, jakie są najczęściej popełniane błędy i jaki sobie poradzić z nieprzewidzianymi problemami.

Dowiesz się, jakie wymagania powinno spełniać laboratorium wykonujące pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z konkluzjami BAT oraz tajniki techniki pomiarowej „trudnych substancji” (Hg, HCl, HF, NH3)

Poznasz, nowe możliwości ciągłego pomiaru emisji CO2, oraz warunki kiedy może być zastosowane do rozliczenia w handlu emisjami.

Program Warsztatów Harmonogram

8:30 - 8:45
speaker-1

Magdalena Dziewa

Magdalena Dziewa 

Rozpoczęcie XIII Warsztatów Emisyjnych pod patronatem PSLE

8:45 - 10:30
speaker-1

Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski

 1. Ocena dotrzymania/przekroczenia standardów emisyjnych i BAT AELs na podstawie rejestrowanych danych w systemach monitoringu oraz na podstawie pomiarów okresowych. Podejście do oceny niepewności.
 2. Oddanie do eksploatacji nowej instalacji w świetle POŚ i innych wymagań prawnych – czas rozruchu, praca eksploatacyjna i kryteria uznania za pracę w eksploatacji.
 3. Wymagania monitoringu ciągłego w konkluzjach BAT

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:45
speaker-1

Marcin Wiśniewski

Marcin Wiśniewski

 1. Polskie Standardy emisyjne, a BAT AELs
 2. Monitoring emisji niezorganizowanej i inne wymagania Konkluzji BAT
 3. Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 14:00
speaker-1

Agnieszka Białobrzeska

Agnieszka Białobrzeska

Uprawnienia kontrolne WIOŚ w zakresie realizacji wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz normy PN-EN 14181:2015.

14:00 - 14:30
speaker-1

Łukasz Bratek

Łukasz Bratek

Wymagania znowelizowanego dokumentu PCA DAB-08 Wydanie 3 z dnia 03.08.2022. - konsekwencje dla laboratoriów emisyjnych i ważne informacje dla Zamawiających pomiary

14:30 - 15:30

  Przerwa obiadowa

9:00 - 10:30
speaker-1

Elwira Chmielowiec-Karpowicz

Elwira Chmielowiec-Karpowicz

 1. Konkluzje BAT – jaki jest nadzór nad jakością wskazań AMS - nowe monitorowane substancje, nowe wartości dopuszczalne emisji, nowe czasy uśredniania–.
 2. Omówienie stawianych wymagań wobec systemów rejestrujących i raportujących wielkości mierzone przez AMS.
 3. Jak przygotować się do zmian w postepowanie z niepewnościami dla systemu monitoringu ciągłego - przykłady wyznaczania niepewności pomiaru dla AMS.
 4. Problemy w realizacji pomiarów okresowych a konkluzje BAT: jak dobrać metody pomiarowe, czy będziemy mogli skorzystać z niepewności pomiarowych i jakie to niesie ze sobą konsekwencje.
 5. Problemy raportowanie wyników pomiaru okresowych w wypadku uzyskania wartości poniżej granicy oznaczalności metody. Czy uzyskanie wyników poniżej granicy wykrywalności w trakcie pomiarów okresowych metali i metaloidów może dać wynik przekraczający wartości dopuszczalne emisji do powietrza?

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:20
speaker-1

Christoph Becker

speaker-2

Tomasz Augustyn

Tomasz Augustyn, Christoph Becker – ABB sp. z o.o

“First international Data Acquisition and Handling Standard EN 17255 – What is it and what is its relevance for Continuous Emission Monitoring”

Pierwszy międzynarodowy standard EN17255 Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Systemy zbierania i opracowywania danych. Co to jest i co to oznacza dla obecnych i przyszłych systemów ciągłego monitorowania emisji.

(Prezentacja będzie wygłoszona w j. angielskim i na bieżąco tłumaczona na j.polski)

12:20 - 13:00
speaker-1

Gerard Jarecki

Gerard Jarecki – MikroB S.A

Wdrożenie nowych wymagań dla ciągłego monitoring emisji – Zbieranie i raportowanie danych zgodnie z wymaganiami  PN-EN 17255

 1. Zakres normy w odniesieniu do CEMS
 2. Wymagania fizyczne i jakościowe zbierania danych
 3. Rodzaj zbieranych danych objętych normą
 4. Typy wyznaczanych danych objętych normą
 5. Różnice przepisów krajowych w stosunku do normy
 6. Wymagania dotyczące raportów systemowych

13:00 - 14:00

  Przerwa obiadowa

14:00 - 16:00
speaker-1

Grzegorz Werner

speaker-2

Eugeniusz Głowacki

Grzegorz Werner, Eugeniusz Głowacki – Energopomiar Sp. z o.o.

 1. Wpływ warunków poboru prób na wyniki oznaczania Hg, HCL, HF i NH3.
 2. Częstotliwość, wymagania czasowe pobierania próbek i uśredniania wyników
 3. Procedura wykonywania pomiarów gwarancyjnych
 4. Zalecenia eksploatacyjne dla instalacji oczyszczania spalin na postawie doświadczeń pomiarowych - omówienie istotnych warunków projektowych i eksploatacyjnych mających wpływ na pracę i skuteczność działania instalacji oczyszczania powietrza. Trudności w dotrzymaniu wymagań dla aparatury pomiarowej.

09:00 - 10:00
speaker-1

Anna Palewicz

speaker-2

Edward Sucharda

Anna Palewicz, Edward Sucharda – Sick Sp. z o.o.

Doświadczenia eksploatacyjne z pomiarów ciągłych Hg w energetyce  oraz instalacjach spalania i współspalania odpadów:

- jak zmniejszyć nakłady – wprowadzić oszczędności

- jak zwiększyć dyspozycyjność.

10:00 - 10:30

Przerwa kawowa

10:30 - 12:30
speaker-1

Wojciech Głowacki

speaker-2

Dariusz Janasz

Dariusz Janasz, Wojciech GłowackiEmerson Automation Solutions

Wojciech Głowacki

- Testy funkcjonalności systemów ciągłego pomiaru emisji dla potrzeby QAL2 i AST

- Warunki i przygotowanie sytemu do testów

- Zakres testów

- Prezentacja wyników

- Ocena spełnienia wymagań

Dariusz Janasz

- Jak zmniejszyć koszty emisji CO2 dla paliw gazowych i ciekłych?

- Średnia cena od początku roku to 84 Euro/tona

- Sposoby rozliczania

- Dotrzymanie dokładności

- Sposoby obniżenia emisji CO2

- Rozliczenia w instalacjach wychwytu

12:30

Zakończenie XIII Warsztatów Emisyjnych.

13:00

Obiad

Ceny Wybierz dogodną opcje udziału w Warsztatach:

BEZ ZAKWATEROWANIA

BEZ ZAKWATEROWANIA

2490

50/50

Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie.

zgłoś udział

BEZ ZAKWATEROWANIA
ZAKWATEROWANIE W POKOJU 1 OS.

ZAKWATEROWANIE W POKOJU 1 OS.

2790

50/50

Cena regularna 3090 zł obowiązuje od 3 października 2022 r. Cena obejmuje: Wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, wyżywienie, trzy noclegi w pokoju 1-osobowym.

zgłoś udział

ZAKWATEROWANIE W POKOJU 1 OS.

Prelegenci Warszatów Nasi Eksperci

Blog Ekspercki Z Najlepszymi dla Najlepszych!

https://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Pomiarowiec – co to znaczy ? Jak zostać pomiarowcem w Polsce ?

Przed Państwem jedenastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

https://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Zawód pomiarowca. Jakie trudności trzeba pokochać aby go wykonywać?

Przed Państwem dwudziesty siódmy odcinek naszego cyklu Rozmowa z...,

https://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Pomiary emisji gazów odlotowych - od przygotowania sprzętu do wyników badań

Przed Państwem osiemnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z...

https://warsztatyemisyjne.ce2.pl/?author=1

Przegląd - poniekąd historyczny o grawimetrycznych pyłomierzach produkcji krajowej

Przed Państwem piętnasty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w

Więcej informacji Kontakt z Nami

Bądź na bieżąco Zapisz się do newslettera już dziś!